3vordefinierteProgramme-0048b2e88ec40c1b

Bemer - fysikalisk vaskulär terapi

Med BEMER stimuleras pumprörelserna i de minsta blodkärlen – mikrokärlen. Mikrokärlen står för ungefär 74% av det totala blodomloppet. Med ökad cirkula-tion i mikrokärlen, förbättras transporten av syre och näring ut till organ och vävnader. Dessutom forslas restprodukter från ämnesomsättningen effektivare bort. Då kan kroppen snabbare återhämta sig efter skador eller sjukdomar.

Effekt av BEMER

BEMER terapi är att jämföra med en livsstilsföränd-ring. Nöjda kunder lyfter fram ökat välbefinnande, minskad stress, snabbare återhämtning, bättre ork och koncentration, ökad prestationsförmåga. Det fysiska hälsotillståndet optimeras genom ett bättre immunförsvar, minskad mottaglighet för inflamma-tioner, bättre läkning, minskad medicinering etc.

BEMER är enkel att använda och du kan behandla hela kroppen eller lokala problemområden. Använd BEMER hemma, på jobbet eller när du sover.

 

Hos oss finns flera BEMER–system tillgängliga. Hyr till arbetsplatsen och testa på plats. Vår rekommendation är att prioritera daglig behandling under åtta veckor för bästa effekt.  Då kan du dagligen behandla 2 x 8 min för bättre cirkulation generellt i hela kroppen och även köra lokalbehandling på ett problemområde 8-20 min beroende på eventuella besvär. 

Läs mer om BEMER >>

Boka introduktion! >>