Sammanställd kundenkät (658 personer)

Resultat efter sex veckors användning:

2/3  Rapporterar en förbättrad sömnkvalitet.

1/2  Fick betydande hjälp mot smärta (smärta som pågått mellan 2-10 år).

2/3  Upplevde en förbättrad livskvalitet.